Kortslutning- og relæstudier

M&E Engineering A/S har konstant aktivitet omkring udførelse af el-studier.

Aktiviteten er for opadgående som følge af stigende bevidsthed om vigtigheden af at have et velfungerende el-distributionssystem. Det tekniske driftspersonale i en hvilken som helst virksomhed har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan elanlægget fungerer.

I forbindelse med ændringer og udvidelser i anlæg er det meget vigtigt at vide, hvordan forholdene omkring kortslutningsniveauer, spændingsfald og belastningsgrad er. Med en beregningsmodel af anlægget kan man simulere og analysere forskellige driftsscenarier i en meget tidlig fase, og på den måde gøre det muligt at sikre, at nye projekter bliver baseret på det korrekte grundlag.

I de sidste par år har vi gennemført studier omfattende store installationer. Studierne omfatter 10 kV, 0,4 kV samt UPS- og generatorinstallationer, og vi har udført mange studier herunder modeller af forsyningsanlæg, tunnelkomplekser og sværindustri.

Projekteksempler

Search
Generic filters

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top