Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

BYGHERRE

DTU, Campus Service

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

Registrering af forsyningstavlers sammenhæng

For DTU Campus Service Frederiksberg har vi gennemført en registrering af elinstallationer og det eksisterende tegningsmateriale for at kunne skabe en total oversigt over de elektriske sammenhænge i forsyningstavlerne. Formålet med projektet var at få et overblik over selve hovedinstallationen, så DTU Campus Service Frederiksberg hurtigt kunne konstatere, hvor meget der bliver afbrudt for, hvis man slukker for en bryder i hovedtavlen. Dette er også meget anvendeligt hvis man ved planlagte afbrydelser, skal varsle lejere i bygninger.  

I forbindelse med den visuelle registrering af el-installationerne blev der som supplement efterprøvet enkelte forsyningstavlers tilhørsforhold, efterprøvningen blev afsluttet med opmærkning. Registreringen omfattede desuden vurdering af udførelse af beskyttelse, kabelstørrelser og typer samt tavlernes gensidige tilhørsforhold. Samtidig med registreringsarbejdet blev der udført en tilstandsvurdering af tavlerne med henblik på, at alle tavler skulle overholde og opfylde Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser og krav. Dokumentationen af projektet blev udført i NEPLAN. Systemet kunne håndtere beregninger på installationen og derved give DTU Campus Service Frederiksberg muligheden for at gennemføre el-projekter i bygningerne hurtigere og billigere end på traditionel vis. Tilstandsvurderingen på eltavlerne supplerede oversigtsplanen med en fuld lovliggørelse af lavspændingstavlerne. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top