KOMPETENCER

M&E Engineering A/S er ikke som andre rådgivningsfirmaer, idet vi har specialiseret os i et nicheområde inden for det elektrotekniske område med fokus på stærkstrømsteknik. Som specialister på området tilbyder vi forskellige ydelser, som vi har udviklet igennem mange års indsats som elrådgivere på markante bygge- og infrastrukturprojekter. 

Bygherrerådgivning

Processen i byggeriet er et af vores fokusområder, hvor vi specielt dykker ned i forholdet mellem tid og økonomi. Vi har opbygget et system som sammenkæder successiv kalkulation med detailtidsplanerne således, at det for eksempel er muligt at:

 • Få et samlet overblik over de aktuelle omkostninger i projektet og deres sammenhænge.
 • Opdele projektet i bevillingsrammer.
 • Afdække de økonomiske konsekvenser ved forsinkelser.
 • Identificere risikofyldte aktiviteter.
 • Vi styrer byggeprocessen, hvis det er kundens behov.

Vi følger projektet fra start til slut. I forhold til økonomi, tid, kvalitet og proces foretages den nødvendige opfølgning, overvågning og korrektion. Vi fungerer ofte som bindeled imellem kunde (bygherre), leverandører, rådgivere og entreprenører.

Proces- og Projektledelse

Vi udfører også projektledelse, hvor vi er med lige fra idegenerering til endelig projektering, herunder:

 • Programmering i den tidlige fase.
 • Budgettering, successiv kalkulation og budgetrisikoanalyser.
 • Grænsefladestyring, identifikation og håndtering.
 • Projekteringsledelse.
 • Udarbejdelse og styring af udbud.
 • Logistik, ressourcestyring, tidsplanlægning, cash-flow. beregninger og S-kurver.
 • Hovedentreprisestyring.
 • Tilbudskalkulation.
 • Forandringsledelse og organisationsoptimering.
 • Teknisk indkøb.

Elteknik

Vi arbejder indenfor et bredt felt med elteknik, herunder:

 • Højspændingsanlæg.
 • Lavspændingsfordelingsanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.
 • Elinstallationer til maskinanlæg.
 • Elinstallationer til tunneler og broer.
 • Elinstallationer i Ex-områder.
 • Potentialudligning, jording og lynbeskyttelsesanlæg.
 • Føringsveje.
 • Tunnelbelysning.
 • Instrumentering, konstruktionsovervågning og dataopsamling.
 • CE-mærkning.
 • Klassificering af Ex-lokaliteter.

Elektrotekniske analyser

Softwaren NEPLAN er et centralt værktøj til elektrotekniske analyser som vi bl.a. anvender til:

 • Elstudier, loadflow, relæ-, kortslutnings- og spændingsfaldsanalyser m.m.
 • Udarbejdelse af kabellister, komponentlister m.m.

Commissioning

Commissioning-processen strækker sig helt fra projektering og ind i driften af byggeriet, og ved hjælp af tests og logs måles der kontinuerligt på, om der er samspil mellem alle systemer.

Det sikrer, at eventuelle fejl og mangler bliver udbedret løbende, at byggeprocessen bliver holdt på sporet, og at byggeriet dermed er klar til ibrugtagning fra dag ét.

M&E Engineering tilbyder at deltage i hele Commissioning-processen i alle byggeriets faser, og vi udarbejder alt materiale og dokumentation såsom:

 • Tidsplaner for alle faser
 • Kontrolplaner
 • Dokumentlister
 • KS-dokumentation
 • Testprocedurer, beskrivelser, testlogs (FAT, SAT, SIT)
 • Fejl- og mangelregistrering
 • Komponentlister
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner

E-MOBILITET​

Biler, busser, lastbiler og varevogne bliver i stigende grad elektriske, og for at kunne håndtere den elektriske mobilitet, skal der investeres og bygges masser af ladeinfrastruktur.

M&E Engineering bistår med vigtige elementer lige fra strategi og planlægning til etablering og drift:

 • Udarbejde strategi for opladning og ladeinfrastruktur
 • Afdække behov for opladning på kundens lokationer – hvor meget, hvor hurtigt, hvor henne
 • Bruge ladeoperatør eller selv etablere ledeinfrastruktur
 • Valg af ladehardware og IT back-end
 • Alt omkring udrulning og drift af ladeinfrastruktur

M&E Engineering hjælper også med projektering og udarbejdelse af udbud til ladeinfrastruktur, ligesom vi har stor erfaring med projektledelse ved opførsel af ladestationer.

Vi anvender avancerede softwareløsninger til projektering, tidsplanlægning, økonomi- og risikostyring, og sikrer dermed at kundens behov for opladning føres ud i livet på den bedste og økonomisk sikreste måde.

Kraft, normal- og
nødforsyningsanlæg

Der arbejdes ligeledes med projektering af elektriske forsyningsanlæg, herunder:

 • Dieselgeneratoranlæg.
 • UPS anlæg.
 • Mellem- og lavspændingsanlæg.
 • Tavler og fordelingsanlæg.
 • Omlægning af forsyningsfølsomme anlæg under drift.
 • SCADA og power management systemer.
 • Instrumentering og netværksstyring.

Drift og vedligehold

Vi foretager følgende opgaver indenfor drift og      vedligeholdelse:

 • Planlægning af drift- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesmateriale.
 • Styring af drift- og vedligeholdelses opgaver.
 • RCM (Reliability Centered Maintenance).

Risc management

Følgende discipliner indenfor Risc Management er også en del af vores kompetencer:

 • Risikovurdering.
 • FTA analyser.
 • HAZID og HAZOP-analyser.
 • RAMS rapportering.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top