KOMPETENCER

M&E Engineering A/S er ikke som andre rådgivningsfirmaer, idet vi har specialiseret os i et nicheområde indenfor det elektrotekniske område med fokus på stærkstrømsteknik. Som specialister på området tilbyder vi forskellige ydelser, som vi har udviklet igennem mange års indsats som elrådgivere på markante bygge- og infrastrukturprojekter.

Bygherrerådgivning

Processen i byggeriet er et af vores fokusområder, hvor vi specielt dykker ned i forholdet mellem tid og økonomi. Vi har opbygget et system som sammenkæder successiv kalkulation med detailtidsplanerne således, at det for eksempel er muligt at:

 • Få et samlet overblik over de aktuelle omkostninger i projektet og deres sammenhænge.
 • Opdele projektet i bevillingsrammer.
 • Afdække de økonomiske konsekvenser ved forsinkelser.
 • Identificere risikofyldte aktiviteter.
 • Vi styrer byggeprocessen, hvis det er kundens behov.

Vi følger projektet fra start til slut. I forhold til økonomi, tid, kvalitet og proces foretages den nødvendige opfølgning, overvågning og korrektion. Vi fungerer ofte som bindeled imellem kunde (bygherre), leverandører, rådgivere og entreprenører.

Proces- og Projektledelse

Vi udfører også projektledelse, hvor vi er med lige fra idegenerering til endelig projektering, herunder:

 • Programmering i den tidlige fase.
 • Budgettering, successiv kalkulation og budgetrisikoanalyser.
 • Grænsefladestyring, identifikation og håndtering.
 • Projekteringsledelse.
 • Udarbejdelse og styring af udbud.
 • Logistik, ressourcestyring, tidsplanlægning, cash-flow. beregninger og S-kurver.
 • Hovedentreprisestyring.
 • Tilbudskalkulation.
 • Forandringsledelse og organisationsoptimering.
 • Teknisk indkøb.

Elteknik

Vi arbejder indenfor et bredt felt med elteknik, herunder:

 • Højspændingsanlæg.
 • Lavspændingsfordelingsanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.
 • Elinstallationer til maskinanlæg.
 • Elinstallationer til tunneler og broer.
 • Elinstallationer i Ex-områder.
 • Potentialudligning, jording og lynbeskyttelsesanlæg.
 • Føringsveje.
 • Tunnelbelysning.
 • Instrumentering, konstruktionsovervågning og dataopsamling.
 • CE-mærkning.
 • Klassificering af Ex-lokaliteter.

Elektrotekniske analyser

Softwaren NEPLAN er et centralt værktøj til elektrotekniske analyser som vi bl.a. anvender til:

 • Elstudier, loadflow, relæ-, kortslutnings- og spændingsfaldsanalyser m.m.
 • Udarbejdelse af kabellister, komponentlister m.m.

Kraft, normal- og
nødforsyningsanlæg

Der arbejdes ligeledes med projektering af elektriske forsyningsanlæg, herunder:

 • Dieselgeneratoranlæg.
 • UPS anlæg.
 • Mellem- og lavspændingsanlæg.
 • Tavler og fordelingsanlæg.
 • Omlægning af forsyningsfølsomme anlæg under drift.
 • SCADA og power management systemer.
 • Instrumentering og netværksstyring.

Drift og vedligehold

Vi foretager følgende opgaver indenfor drift og      vedligeholdelse:

 • Planlægning af drift- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesmateriale.
 • Styring af drift- og vedligeholdelses opgaver.
 • RCM (Reliability Centered Maintenance).

Risc management

Følgende discipliner indenfor Risc Management er også en del af vores kompetencer:

 • Risikovurdering.
 • FTA analyser.
 • HAZID og HAZOP-analyser.
 • RAMS rapportering.

© 2022 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

+45 4846 1350
info@mee.dk
CVR 21145378

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top