Danmarks Tekniske Universitet, Risø

BYGHERRE

DTU Vindenergi, Institut for Vindenergi

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2008-2012

Vindmølle Drive Chain test laboratorie

DTU Risø Campus ligger ved Roskilde Fjord, ca. 7 km nord for Roskilde. Under navnet Atomenergikommisionens Forsøgsanlæg Risø blev det oprettet i 1955 som en offentlig forskningsinstitution, der skulle forske i den fredelige udnyttelse af atomenergi. I 1973 var oliekrisen årsag til en politisk debat om udnyttelse af atomkraft, som førte til lukning af Risøs hovedaktivitet nogle år senere. I stedet blev der satset på forskning i alternativ energi, herunder vindmøller. Herefter skiftede institutionen navn til Forskningscenter Risø. I 2007 fusionerede Forskningscenter Risø med en række andre videnskabs- og forskningscentre, bl.a. med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som nu er ansvarlig for driften. Fusionen resulterede i et navneskift til det nuværende navn. 

 

I 2009 indgik vi i et samarbejde med DTU Risø Vindmølle sektion VEA om projekteringen af et helt nyt laboratorie til test af Drive Chains til vindmøller. Projektet var helt unikt, idet der blev anvendt en nacelle fra en af de gamle Avedøremøller, som drivende element i systemet. Nacellen blev forsynet med spænding via 2 x 500 kVA frekvensomformere, og derfor fungerede som motor i stedet for den normale funktion som generator. Ovennævnte drivlinje blev anvendt til at drive en forsøgsopstilling rundt under kontrollerede forhold, hvor vinden var erstattet af en frekvensomformer forsynet fra det offentlige net. En af de store udfordringer var, at tavleanlægget skulle indeholde skinner til tre forskellige spændingsniveauer: 630 VAC, 400 VAC og 1000 VDC. Instrumenteringen var et kapitel for sig selv og særdeles omfattende. Styringen blev programmeret i en PLC af DTU Risøs dygtige teknikere fra Campus Service. I forbindelse med dimensionering af kabler, tavler og brydere opbyggede vi en beregningsmodel i NEPLAN. I modellen kunne vi simulere forskellige generatorstørrelser og deres indvirkning på det samlede system. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top