Telia Danmark

BYGHERRE

Telia Danmark A/S

ENTREPRENØR

Kemp & Lauritzen A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2009-2010

Generator- og UPS-nødforsyning i Ørestad

I forbindelse med Telia Danmarks stigende behov for sikkerhed omkring de tekniske installationer i Ørestad havde de et ønske om at udvide systemet med et nyt nødgeneratoranlæg med tilhørende tavler og UPS-anlæg. Projektet omfattede projektering af et nyt nødforsyningsanlæg i teknikbygningen i Ørestad, og i den anledning indgik M&E Engineering A/S aftale med Telia Danmark A/S om at stå for projekteringen af tavler, styringer til dieselgeneratoranlæg og UPS-systemer. Anlægget, der i hoveddele bestod af tre eksisterende dieselgeneratoranlæg og en række centrale UPS-anlæg, skulle skal udvides med en ekstra generator i systemet. Da projektet var placeret i København, var der store krav til miljø. Vi havde i den forbindelse udarbejdet de relevante miljøansøgninger for det samlede anlæg til Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse. 

Vores primære opgaver omfattede projektering af lavspændingstavler, dieseltavle, føringsveje, gennemføringer og hovedkabler, kortslutningsberegninger og relæstudier, udarbejdelse af tidsplaner, udarbejdelse af udbudsmateriale, projektledelse gennem hele sagens forløb samt indhentning af miljøgodkendelse. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top