Danske Bank

BYGHERRE

Danske Bank A/S

ENTREPRENØR

Wicotec Kirkebjerg A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

2,5 mia. DKK

TID

2019 – nu

Nyt domicil

Danske Banks nye hovedsæde opføres på den gamle postgrund på Bernstorffsgade i indre by. Byggeriet består af et samlet byggeareal på cirka 113.000 m2 fordelt på 73.000 m2 til Danske Banks domicil og 40.000 m2 til parkering og teknik. Kontrakten udføres i totalentreprise, og Aarsleff-koncernens selskab Wicotec Kirkebjerg A/S udfører de tekniske installationer. Byggeriet skal stå færdigt i 2023. 

Vores opgaver har bl.a. omfattet projektledelse omkring hovedforsyningsanlægget herunder hovedtavler, generatorer og UPS anlæg. Vi har ligeledes foretaget projektgranskning og verifikation af designet, omfattende indstøbningsdetaljer, huller, rør, dåser, optimering af kabelføringsveje og dimensionering baseret på 3D-modellen og gældende IEC standarder, kabeldimensionering og eftervisning af tavlemateriel mm.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top