Forskningscenter Risø

BYGHERRE

DTU, Campus Service

ENTREPRENØR

Bravida Danmark A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

10 mio. DKK

TID

2007-2012

Laboratorier

De gamle bygninger på Forskningscenter Risø i Roskilde stiller faciliteter til rådighed for forskningsprojekter, som til stadighed kræver opdatering af bygningerne og de tekniske installationer. I forbindelse med projektet omkring ombygning af laboratoriebygninger til anvendelse til bl.a. brændselscelleforskningen deltog vi for Bravida Danmark A/S som projektleder for projektet.  

 

Dette, der bestod af tre fagentrepriser (el, VVS og ventilation), var teknisk vanskeligt og krævede meget af Bravida Danmarks A/S’s dygtige håndværkere. Vi varetog opgaven at lede projektet samtidig med at færdigprojektere de løsninger, som bygherrens rådgiver havde skitseret i sit udbudsprojekt. Planlægnings- og koordineringsopgaven på dette projekt var vanskelig, idet projektet bl.a. omfattede en total udskiftning af 10/0,4 kV transformere, hoved-, under- og no-break tavler, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Under udskiftningen skulle laboratorierne kunne fungere uden tab af forsyning. I projektet udførte vores medarbejder et bredt spekter af opgaver og varetog projektlederopgaver og sikkerhedsarbejdet samt store dele af detailprojekteringen. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top