Telia Danmark

BYGHERRE

Telia Danmark A/S

ENTREPRENØR

Kemp & Lauritzen A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2009-2010

Generator- og UPS-nødforsyning i Glostrup

I forbindelse med Telia Danmarks stigende behov for sikkerhed omkring de tekniske installationer i Glostrup havde de et ønske om at udvide systemet med et nyt nødgeneratoranlæg med tilhørende tavler. Ligeledes skulle en større ombygning af køleanlæg og fan coils i serverrum indpasses i processen, for at projektet blev komplet. Projektet omfattede projektering af et nyt nødforsyningsanlæg i teknikbygningen i Glostrup, og i den anledning indgik vi aftale med Telia Danmark A/S om at stå for projekteringen af tavler, styringer til dieselgeneratoranlæg samt installationer til køleanlæg. Anlægget, der i hoveddele bestod af et eksisterende dieselgeneratoranlæg og en række centrale UPS-anlæg, skulle udvides med en ekstra generator i systemet. Desuden skulle der bygges en ny 10/0,4 kV station, da kapaciteten ikke var tilstrækkelig i de eksisterende stationer. 

Vores primære opgaver omfattede projektering af lavspændingstavler, dieseltavle, føringsveje, gennemføringer og hovedkabler, kortslutningsberegninger og relæstudier, udarbejdelse af tidsplaner, udarbejdelse af udbudsmateriale og projektledelse gennem hele sagens forløb. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top