PERSONDATAPOLITIK

Her finder du M&E Engineerings persondatapolitik, hvor vi redegør for, hvordan vi bruger persondata og sikrer efterlevelse af persondatareglerne. Vi bestræber os på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Når vi behandler kundehenvendelser, jobansøgninger m.v., indgår der personoplysninger.

JOBANSØGER: HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI PÅ DIG?

De personoplysninger, som vi indsamler, kan fx omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din fødselsdag.

KUNDE: HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI PÅ DIG?

De personoplysninger, som vi indsamler, kan fx omfatte kontaktpersoners navn, e-mailadresse, telefonnummer – alt afhængig af, hvad der er nødvendigt i den pågældende situation.

HVORFOR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler dine personoplysninger for typisk at kunne opfylde indgåede kontrakter med hhv. ansatte og kunder.

BESKYTTELSE OG LAGRING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke disse oplysninger er indsamlet.

Vi sletter derfor oplysningerne, når eksempelvis ansættelses- eller kundeforholdet ophører dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning, fx regnskabsloven.

Data på jobansøgere, der ikke bliver ansat, opbevares i 6 måneder efter ansøgningen er modtaget.

VIDEREGIVELSE

Som udgangspunkt videregiver vi alene dine personoplysninger med dit samtykke.

Vi kan dog videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Vi hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har givet skriftligt samtykke hertil.

BEHANDLING HOS TREDJEPART

M&E Engineering kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software (herunder tests), websiteløsninger, hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Disse databehandlere vil blive instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne, og vi indgår særlig aftale herom. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

INDSIGT/RETTELSE/SLETNING/OVERFØRSEL’

Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt anmode om sletning af de registrerede personoplysninger.

Hvis du ønsker at vi retter eller sletter personoplysninger eller hvis du har andre spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette henvendelse til os på:

info@mee.dk

Ifølge persondatareglerne har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden for persondata i Danmark er:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top