Femern TPR

BYGHERRE

Fehmarn A/S

ENTREPRENØR

Femern Link Contractors A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

55 mia. DKK

TID

2021-nu

Technical procurement

Totalentreprenøren Fehmarn Link Contractors A/S har entreret M&E Engineering A/S til at udføre tværfaglig koordinering og styring af indkøbsprocessen for den samlede midlertidige elektriske og mekaniske installation i hele tunnelen.

MEE fungerer som bindeled mellem projektet, entreprenøren og leverandøren og bidrager med assistance til indkøb af tekniske systemer (Technical Procurement) herunder nød- og belysningsanlæg, alarm- og detekteringsanlæg, datakommunikation, adgangskontrol, radiokommunikation samt ventilationsanlæg.
Det er vores opgaver at udarbejde tekniske indkøbsbeskrivelser med tilhørende tilbudslister og leveringstidsplaner samt den efterfølgende evaluering af indkomne tilbud. Herunder en koordinering af den samlede indkøbstidsplan.

Vi er med til at sikre, at projektet bliver gennemført og gennemtænkt, før selve byggeprocessen går i gang. Projektet med midlertidig installation forventes at stå klar ultimo 2023.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top