Læringshuset Nærheden

BYGHERRE

Høje-Taastrup Kommune

ENTREPRENØR

Bravida Danmark A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

442 mio. kr.

TID

2020-2021

Helt ny skole i Nærheden

I 2021 slår den nye skole Læringshuset Nærheden dørene op for forventningsfulde elever og deres familier.  Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en ambitiøs plan i samarbejde med lærere, pædagoger samt et Advisory Board med repræsentanter fra bl.a. LEGO Education, Microsoft og Teknologisk Institut. Byggeriet er på i alt 15.500 m² og skal rumme en femsporet skole fra 0.-9. klassetrin med fokus på innovation og science samt en integreret daginstitution, hal og områder, som skal fungere som socialt samlingspunkt for Nærhedens beboere aften/weekender.

Kommunen ønsker at bygge den første folkeskole i Danmark, som fra første streg er designet til fremtidens undervisning og læring. Bygherrens ønske til projektets udførelse har først og fremmest været sikkerhed for tid, økonomi og kvalitet i projektet, hvor der samtidig drages nytte af at have “bedste mand til jobbet” uanset hvilken fase projektet befinder sig i.

M&E Engineering A/S arbejder for Bravida Danmark A/S, hvor vi bidrager til processen ved at føre fagtilsyn med de elektriske installationer for at sikre den gode kvalitet. Vi udfører ligeledes ad hoc-opgaver undervejs i processen bl.a. ved at levere teknisk rådgivning og support til montørerne og besvarer deres tekniske forespørgsler. Vi byder ind med økonomi- og ressource styring samt kommer med praktiske og gennemførte løsningsforslag til byggeledelsen. I afslutningsfasen udarbejder vi testinstruktioner og følger tæt testning, afprøvning og idriftsættelse for at sikre, at alt fungerer efter kravspecifikationerne.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top