Storebæltsforbindelsen

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

SBB Storebælt I/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

26,44 mia. DKK

TID

1998-2012

Drift og Vedligehold

I forbindelse med drift og vedligehold på Storebælt indgik vi en kontrakt med Sund & Bælt A/S om at stille ressourcepersoner til rådighed for driftsorganisationen til varetagelse af en bred vifte af tekniske opgaver. Opgaverne har været mangfoldige og bredt sig fra projektering af nyt anlæg til omprojektering af eksisterende. Siden 1998 har vi haft fornøjelsen løbende at levere tekniske ydelser til Sund & Bælt A/S. 

Igennem tiden har vi bl.a. været involveret i design af ny indretning af operatørrummet ved betalingsstedet, ventilation og køleanlæg i administrationsbygningenomprojektering af komfortventilation og køleanlæg i denne, Storebælt ITV-udstyr (temperaturfølsomme IR- kameraer) med trådløs transmission gennem jernbanetunnel til anvendelse ved redningsindsats i tunnel, inkl. udvikling, projektering, implementering og tilsyn, optimering af energiforbrug i konstruktioner og bygninger samt minimering af vedligeholdelsesudgifter ved anvendelse af moderne teknologi, ændring af belysningsanlæg for opfyldelse af krav til komfort samt tilgængelighed ved vedligehold, UPS-forsyning af kritiske anlæg, ændringer af eksisterende UPS-anlæg, så normal drift kan opretholdes ved servicering af UPS-enheder samt projektering og etablering af redundant elforsyning. 

 

Implementering af IT-baseret drifts- og vedligeholdelses-system, herunder: 

  • Design og implementering af procedure for struktureret lagerstyring samt identificering af kritiske reservedele 
  • Procedurer og formularer for tilstandskontrol 
  • Testprocedurer for kritiske anlæg mhp. opretholdelse af kontinuerlig funktion 
  • Optimering af eksisterende tekniske instrukser mhp. at gøre disse mere operationelle 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top