Storebæltsforbindelsen

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

Kemp & Lauritzen A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

Indgår i Storebæltsforbindelsens samlede budget på 26,44 mia DKK

TID

1998-2012

Administrationscenter i Korsør

Efter 10 års drift af Storebæltsforbindelsen blev det besluttet at udvide administrationscentret i Korsør. Vi udarbejdede i den forbindelse funktionsudbud og byggeprogram for bygherren omfattende alle de tekniske fag, herunder el, VVS, ventilation, køling og CTS. I forbindelse med idriftsættelsen og aflevering varetog vi rollen som bygherrerådgiver.  

Arbejdet omfattede mangelgennemgang og opfølgning på kontraktgrundlag for at sikre, at entreprenøren havde opfyldt kontraktgrundlaget. Drift- og vedligeholdelsesdokumentationen blev gennemgået og kommenteret, samtidig med at der blev udført kontrol med, at de tekniske anlæg levede op til bygherres krav til funktion og ydelse. Desuden blev det besluttet at renovere det eksisterende receptionsafsnit og kundeområde i administrationscentret i Korsør for at forbedre forholdene for det stigende antal kunder, der dagligt benytter Storebæltsforbindelsen. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top