Storebæltsforbindelsen

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

Bravida Danmark A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2018

Bomanlæg, Sprogø

De eksisterende bomme på Storebæltforbindelsen har været monteret siden 1998. Det betyder at de har nået deres teoretiske levetid. Sund & Bælt A/S besluttede derfor at udskifte bommene. Projektet blev gennemført med motorvejen i drift, ved at etablere et nyt sæt bomme længere hen ad vejen. Dermed var de gamle bomme stadigvæk var i drift indtil de nye var etableret, testet og klar til at blive set i drift. Herefter blev de gamle bomme og tilhørende styringer fjernet.

MEE’s opgave var at gennemføre fabrikstest, at sikre leverancen kom frem på Storebæltsforbindelsen og levede op til bygherrens krævet kvalitet. Herefter deltog MEE i opstillingen af bommene, fagtilsyn på byggepladsen og endelige test og afprøvning.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top