Storebæltsforbindelsen

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

Kemp & Lauritzen A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

Indgår i Storebæltsforbindelsens samlede budget på 26,44 mia DKK

TID

1998-2012

Indretning af operatørrum

M&E’s rolle var at udarbejde projektforslag til Sund & Bælt A/S, omhandlende en nyindretning af det eksisterende operatørrum. Formålet varm at forbedre og simplificere arbejdsgangene for det personale, der passer broen 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Projektet bestod i renovering og optimering af operatørrum ved betalingsstedet. Opgaven var spændende, da der fra kundens side, blev lagt stor vægt på brugerens arbejdsmiljø, de tekniske behov samt rummets funktionalitet og æstetik. Sidstnævnte et aspekt som sjældent tilgodeses i ingeniørens hverdag. Derfor blev projektet bemandet med både arkitekt og ingeniør, for at sikre projektet blev udarbejdet således, at alle kundens behov blev tilgodeset.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top