Storebæltsforbindelsen

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

SBB Storebælt I/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

Indgår i Storebæltsforbindelsens samlede budget på 26,44 mia DKK

TID

1998-2012

Østbroen

I forbindelse med projektet omkring byggeriet af højbroen over Storebælt indgik M&E Engineering A/S en kontrakt med SSB I/S om at stille en ressourceperson til rådighed for projektorganisationen. Vores kollega supplerede med specialviden, så kundens basisorganisation kunne fokusere på eget kerneområde for at gennemføre dette store projekt. 

Igennem ca. to år varetog vores kollega jobbet med projektledelse og teknisk sagsbehandling af alle installationsarbejder i og omkring broen og dennes vejanlæg bl.a. Højspændingsfordeling, lavspændingsfordeling, el-tracing af vejafvandingsrør, søfartsafmærkning, luftfartsafmærkning, konstruktionsovervågning, instrumentering, monumentbelysning, almen belysning, meteorologiske instrumenter, ITV-systemer samt SRO-systemer. 

 

 

 

 

© 2020 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

+45 4846 1350
info@mee.dk
CVR 21145378

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top