Operaen

BYGHERRE

A. P. Møller Fonden

ENTREPRENØR

Kemp & Laurtizen A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

2,5 mia. DKK

TID

2003-2004

Dokøen i København

Operaen er designet af arkitekt Henning Larsen. Det samlede etageareal i bygningen er ca. 41.000 m² fordelt på fjorten etager, heraf fem under jorden. De 7.000 m² bruges til de to scener og en foyer og 12.000 m² er under jorden. I forbindelse med projektet omkring opførelse af Operaen på Dokøen i København indgik vi en aftale med elinstallationsentreprenøren om at stille en ressourceperson til rådighed for projektledelsen.  

Den primære opgave bestod i at udføre tids- og ressourceplanlægning på baggrund af hovedentreprenørens tidsplaner for byggeriet. Opgaven omfattede bl.a. udvikling af beregningsapplikationer, som blev sammenbygget med Microsoft Project, så data fra tids- og ressourceplanerne kunne efterbearbejdes, og data præsenteres grafisk. Vi tilførte en værdi til entreprenørens organisation ved at tilføre specialviden og varetage opgaven med at ressourceplanlægge, mandskabstilpasse, fremdriftsrapportere og løbende generere nøgletal til styregruppen, så entreprenøren kunne varetage sine kerneområder. 

 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top