Øresundstunnel

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

Lindpro A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

Indgår i Øresundstunnelens samlede budget på 6 mia DKK

TID

2002-2003

Nyt sikkerhedskoncept

Øresundstunnelen har været i drift side 1999, og sikkerhedsregler for installationer i tunneler har udviklet sig meget siden. Øresundsbro Konsortiet I/S besluttede i 2005 at renovere sikkerhedsbelysningen i vej- og jernbanetunnelerne under Øresund. Opgaven bestod i udskiftning af eksisterende flugtvejs- og henvisningsarmaturer, udvidelse af installationen til at omfatte flere armaturer, supplerende føringsveje gennem hele jernbanetunnelen og etablering af jording- og potentialudligning. Der blev i alt installeret 640 nye armaturer.  

I forbindelse med projektet omkring opdatering af sikkerhedskonceptet i Øresundstunnelen indgik M&E Engineering A/S som underentreprenør en aftale med el-installationsentreprenøren om at udføre den detaljerede planlægning af arbejdet.

Entreprisen omfattede installation af nye flugtvejs- og nødbelysningsarmaturer i alle tunnelrør samt etablering af ny føringsvej gennem hele det ene jernbanerør. Projektet skulle udføres inden for en kort, veldefineret tidsramme med natarbejde gennem hele perioden. 

Entreprisen blev vundet i Licitation af Lindpro A/S med M&E som underentreprenør. M&E’s opgaver omfattede planlægning af tids- og ressourcestyring samt udarbejdelse arbejds- og sikkerhedsinstrukser, disponering af vejspærringer, anvendelsen af jernbanemateriel, materialelogistik og planlægning af præfabrikation på værksted. Den primære opgave bestod i at opbygge tids- og ressourceplaner ud fra bygherrens krav til fremdrift og planlagt projektafvikling. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top