Øresundstunnel

BYGHERRE

Sund & Bælt A/S

ENTREPRENØR

SSB I/S (Semco A/S – Spie Batignoles JV)
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

6 mia. DKK

TID

1995-2000

Nybygning

Øresund tunnel er en 3,5 km lang tunnel, en del af Øresundsforbindelsen over den kunstige ø, Peberholm. Peberholm forbinder tunnelen med broen. Øen, der ligger lige syd for Saltholm, er opbygget af 1,6 millioner tons sten og seks millioner m3 sand. Den dækker et areal på 1,3 km2. 

I forbindelse med projektet omkring byggeriet af Øresundstunnelen indgik vi en kontrakt med SSB I/S om at stille en ressourceperson til rådighed for projektorganisationen. Vores kollega deltog i jobbet med projektledelse og teknisk sagsbehandling af installationsarbejder i og omkring tunnelens vej- og jernbaneanlæg, herunder højspændingsfordeling, lavspændingsfordeling, almen belysning, SRO-systemer, UPS-anlæg, føringsveje og jordings- og potentialudligningssystemer.  

 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top