Nordea Danmark

BYGHERRE

Nordea Danmark A/S

ENTREPRENØR

Bravida Danmark A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2011-2012

Generator- og UPS-nødforsyning

I forbindelse med Nordea Danmarks projekt, der omfattede etablering af et nyt nødforsyningsanlæg i hovedsædet i København, indgik M&E Engineering aftale med elinstallatøren Bravida Danmark A/S om at forestå projekteringen af tavler og dele af styringer til dieselgeneratoranlæg og UPS-systemer. 

Anlægget, der i hoveddele består af tre dieselgeneratoranlæg og en række centrale UPS-anlæg, har en samlet effekt på mere end 4MW. 

 

Projektet havde en byggetid på ca. otte måneder, i løbet af hvilke bankens normale drift ikke måtte påvirkes. Dette var en interessant opgave, der bød på store, planlægningsmæssige udfordringer ifm. med omkobling til nye anlæg, test og afprøvning og slutteligt den endelige idriftsætning af det samlede anlæg. 

Entreprisen var udbudt som en ABT93 kontrakt, hvilket betød, at vores opgave også kom til at omfatte varetagelse af den samlede sagsstyring. 

Vores primære opgaver omfattede bl.a. projektering af lavspændingstavler og dieseltavle, udarbejdelse af tidsplaner, projektledelse i hele sagens forløb, indhentning af miljøgodkendelse og efterprøvning af miljødata ved måling. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top