Nordea Danmark

BYGHERRE

Nordea Danmark A/S

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2017

Sikkerhed for køling

Nordea Danmark har tidligere etableret et nødforsyningsanlæg i hovedsædet i København, hvor vi stod for detailprojekteringen. Bagefter blev det tid til at forbedre sikkerheden omkring køleanlægget til maskinstuerne. Derfor kom der tiltag til at ombygge styring og forsyningsanlæggene til køleanlæggene. Køleanlægget bestod af et traditionelt kølekompressor-anlæg med ammoniak og et havkøleanlæg, der anvendte vandet i Christianshavns Kanal som medie. Hovedforsyningen til køleanlægget blev ændret, så fordelingstavlen blev bestykket med draw out-brydere, så en fejlramt bryder kan udskiftes hurtigt. Styringen, som tidligere var en integreret del af BMS-systemet (CTS), blev ombygget, så der nu anvendes fejlsikre PLC’er i stedet for BMS- systemet, og så BMS nu kun varetager overvågningen af status og alarmer.

 

Ændringen gav anlægget en højere grad af tilgængelighed og minimerede nedetiden for det samlede anlæg. Byggetiden var planlagt til ca. fire måneder, i løbet af hvilke bankens normale drift ikke måtte påvirkes. Opgaven var interessant, idet den bød på store, planlægningsmæssige udfordringer ifm. med omkobling til nye anlæg, test og afprøvning og slutteligt den endelige idriftsætning af det samlede anlæg. 

Vores primære opgaver omfattede bl.a. komplet kortlægning og analyse af det samlede anlæg, specifikationer for instrumenter og følere, projektering af lavspændingstavler, styringer, RMU-enheder og datatransmission, udarbejdelse af tidsplaner, byggesagsbehandling og projektledelse gennem hele sagens forløb. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top