Nordea Danmark

BYGHERRE

Nordea Danmark

ENTREPRENØR

Caverion A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2013-2014

Redundant hovedforsyning

Nordea Danmark har tidligere etableret et nødforsyningsanlæg i hovedsædet i København, hvor vi stod for detailprojekteringen. Som tiden er gået, har Nordea fokuseret på at gøre deres anlæg mere sikre i forbindelse med udførelse af drift og vedligehold på tavleanlæggene. I den anledning blev der igangsat et projekt om redundans i alle vigtige tavler, f.eks. hoved- og generatortavler. Det betyder, at man kan tage hele tavler ud af drift og lade tilsvarende overtage driften, mens der udføres service. I tilfælde af fejl i en tavle kan man koble om til en anden tavle, som er identisk, og derefter køre uhindret videre med forsyningen. Der er altså tale om redundans i yderste konsekvens. Det oprindelige anlæg bestod i hoveddele af tre dieselgeneratoranlæg og en række centrale UPS-anlæg med en samlet effekt på mere end 4 MW. 

 

 

Projektets byggetid var planlagt til ca. fire måneder, i løbet af hvilke bankens normale drift ikke måtte påvirkes. Dette var en interessant opgave, som bød på store, planlægningsmæssige udfordringer ifm. med omkobling til nye anlæg, test og afprøvning og slutteligt den endelige idriftsætning af det samlede anlæg. 

Vores primære opgaver omfattede bl.a. udarbejdelse af et komplet elstudie modelleret i NEPLAN, projektering af lavspændings-, generator- og omkoblingstavler, udarbejdelse af tidsplaner, byggesagsbehandling og projektledelse gennem hele sagens forløb. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top