Kronprinsesse Marys Bro / Frederikssund Fjordforbindelse

BYGHERRE

Vejdirektoratet

ENTREPRENØR

RABAI JV
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

2 mia. DKK

TID

2013-2019

Bro over Roskilde Fjord

I perioden 2014-2019 opførte Vejdirektoratet en fast broforbindelse over Roskilde fjord. Projektet består af ca. 8 km vej og 1,4 km højbro fra Lyngerup i Hornsherred frem til den kommende Frederikssundsmotorvej. Højbroen er på sit højeste punkt 24 m over havoverfladen. Broen skal afhjælpe den trafikale flaskehals, som Kronprins Frederiks Bro, der ligger lidt nordligere, er blevet. Forbindelsen åbnede i efteråret 2019.   

 

Vi har ageret som hovedrådgiver på det overordnede design af elektriske installationer for broforbindelsen sammen med ARUP A/S som JV partner. Vi har deltaget i udarbejdelse af udbuddet til totalentreprenørernes entreprisearbejder, herunder ved bidrag til tilbudsevaluering og gennemgang af tilbudsprojekter. Derudover har vi færdiggjort kravspecifikation og udbudsdesign for forskellige spændingsniveauer af elforsyningsanlæg herunder mellemspændingsanlæg, lavspændingsanlæg, lys teknik, svagstrøm, pumpeteknik. Derudover har vi i samarbejde med VD sørget for ledningsomlægninger. I forbindelse med Totalentreprenørens arbejder har vi varetaget VD´s design review af elforsyningsanlæg herunder mellemspændingsanlæg, lavspændingsanlæg, installationsovervågning (data), lys teknik, Fibernetværk og svagstrøm samt pumpeteknik. Under udførelsen har vi varetaget dele af Vejdirektoratets tilsyn med totalentreprenørens arbejder. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top