Banedanmark

BYGHERRE

Banedanmark

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2009

Kortlægning af jernbaneoverkørsler

Opgaven tog afsæt i Banestyrelsens oprindelige strategi for overkørsler år 2003. Visionen i denne strategi var: “ingen skal dræbes eller skades som følge af jernbanetrafik”. Banedanmark har ansvaret for ca. 1500 overkørsler på jernbanenettet i Danmark. Overkørsler var i denne strategi valgt som fællesbetegnelsen for både mindre markovergange og større, fuldautomatiske bomanlæg. Opgaven var en del af ”trafikaftalen”, ifølge hvilken det var blevet besluttet, at der skulle foretages en kortlægning af overkørselsområdet med henblik på en samlet afklaring af og beslutning om aktiviteter i fremtiden. Der blev i den forbindelse desuden konstateret en række uafklarede behovs- og kompetencespørgsmål på overkørselsområdet, herunder vedrørende: 

  • Nedlæggelse af overkørsler på hovedbaner 
  • Nedlæggelse af usikrede overkørsler på regionalbaner 
  • Øgede sikkerhedskrav til sikrede overkørsler 
  • Vejdirektoratets krav og kompetence på området 
  • Opgradering af overkørselsanlæg med 8-punktsprogram 

Vi fulgte op på dette ved at skabe en samlet prioritering af kommende aktiviteter på overkørselsområdet samt udarbejde en samlet oversigt over alle overkørsler. Parallelt hermed blev de fremtidige kompetenceforhold afklaret – bl.a. hvem der er sikkerhedsmyndighed. Et væsentligt element var tilrettelæggelsen af planen for overkørselsområdet, så der kunne foretages en reduktion af antallet af overkørsler før udrulning af signalprojektet. 

 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top