Metro Cityringen

BYGHERRE

Metroselskabet I/S

ENTREPRENØR

MT Højgaard A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

Indgår i Cityringens samlede budget på 25,2 mia. DKK

TID

2011-2012

Kontrol- og vedligeholdelsescenter

Kontrol- og vedligeholdelsescenteret rummer faciliteterne til den løbende vedligeholdelse af de metro-togene. Bygningen består af en teknikcentral, en hovedbygning og en vaske- og rengøringsbygning. Hovedbygningen indeholder alle de nødvendige faciliteter til at vedligeholde togene, såsom hoved- og nødkontrolrum til drift og overvågning af hele Cityringen. Derudover er der kontorfaciliteter, kantine og lager. Udendørsområdet indeholder spor til rangering og parkering, føringsveje og brønde for tekniske installationer samt veje og parkeringsarealer. 

Vi har stået for projekteringsledelse ifm. mekaniske og elektriske installationer. Vi har derudover ageret rådgiver for kunden i forbindelse med projekteringen. Primære opgaver var desuden identifikation af in- og eksterne grænseflader, Requirement Capture samt granskning af kontraktdokumentation. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top