Danmarks Tekniske Universitet

BYGHERRE

DTU, Campus Service

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2010-2011

Service Leverance Aftale

Efter universitetsfusionen i 2007 blev DTU (Danmarks Tekniske Universitet) også geografisk set et landsdækkende universitet. Campus Service er den serviceenhed, der varetager planlægning og projektstyring af bygge- og anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af DTU’s bygninger, installationer, veje, pladser og parkområder m.v. I forbindelse med fusionen opstod der behov for at samle alle ydelserne fra Campus Service i en Facilities Management-løsning, der skulle tilbydes alle brugere og kunder på de fjorten lokaliteter.  

Vi udførte opgaven med at udarbejde en Service Leverance Aftale (SLA), der skulle være en del af det fremtidige aftalegrundlag mellem Campus Service og brugere samt kunder. SLA’en blev samlet i en servicehåndbog, der præciserer regelsættet imellem parterne herunder Campus Services service- og ansvarsområder. Håndbogen angiver serviceprocedurer for og vejledninger til administrative arbejdsgange; herunder en opdeling af Campus Services ydelser delt op i hhv. grundydelser inkluderet i huslejen og betalbare ydelser, der tilbydes for at kunne leve op til individuelle krav og sikre en høj grad af fleksibilitet. Ydelserne var mangeartede, men hovedformålet var at understøtte kerneaktiviteterne på de forskellige institutter/lokationer. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top