Danmarks Tekniske Universitet, Risø

BYGHERRE

DTU, Campus Service

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2008-2012

Planlægning og logistik ved udflytning af laboratorier ifm. nuklearrenovering af bygningen

DTU Risø Campus ligger ved Roskilde Fjord, ca. 7 km nord for Roskilde. Under navnet Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg Risø blev det oprettet i 1955 som en offentlig forskningsinstitution, der skulle forske i den fredelige udnyttelse af atomenergi. I 1973 var oliekrisen årsag til en politisk debat om udnyttelse af atomkraft, som førte til lukning af Risøs hovedaktivitet nogle år senere. I stedet blev der satset på forskning i alternativ energi, herunder vindmøller. Herefter skiftede institutionen navn til Forskningscenter Risø. I 2007 fusionerede Forskningscenter Risø med en række andre videnskabs- og forskningscentre, bl.a. med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som nu er ansvarlig for driften. Fusionen resulterede i et navneskift til det nuværende navn.

Vores opgaven bestod i udarbejdelse af tidsplan og plan for logistik til brug ved udflytning af laboratorier i forbindelse med den nukleare renovering af bygningen ved Dansk Dekommissionering. Planen indeholdt detailplanlægning af nedtagning og genopsætning af forsøgsstande og testinstrumenter m.m., som skulle koordineres med nedtagning af bygningens øvrige aktiviteter og efterfølgende genopsætning i den nye bygning. Desuden inkluderede planen nedtagelse af eksisterende el- og vvs-installationer, så bygningen kunne leveres ryddet og klar til nuklear renovering. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top