Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby

BYGHERRE

DTU, Campus Service

ENTREPRENØR

Ingen
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2010-2011

Energiprojekter

Som led i etablering af nødstrømsforsyning til udvalgte installationer på DTU i Lyngby blev der udarbejdet et UPS- og generatorprojekt. Der blev som nødforsyning etableret to dieselgeneratorer, der er koblet op mod den offentlige forsyning. Vi udarbejdede og gennemførte en styringsstrategi samt testplaner for afprøvning og idriftsættelse af anlæggene. 

Vi har foretaget udarbejdelse af miniudbud på baggrund af DTU’s allerede indgåede rammeaftaler med projektrådgivere. Miniudbuddet omfattede projektrådgivning i forbindelse med anden etape af DTU’s store tavlerenoveringsprojekt. Derudover har vi rådgivet bygherre i forbindelse med gennemførelse af opgaven. Bistanden omfattede opfølgning på såvel tidsmæssige som økonomiske forudsætninger for projektet samt kontakt og information ved planlægning af strømafbrydelser. Vi har desuden rådgivet bygherre i forbindelse med etablering af forbrugsafregningen for de enkelte bygninger på DTU. Bistanden omfattede planlægning og styring af opgaven samt opfølgning på såvel tidsmæssige som økonomiske forudsætningerne for projektet samt kontakt og information til brugerne på de enkelte institutter i forbindelse med planlægning af afbrydelser af forsyningen til bygningerne. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top