DR Byen

BYGHERRE

Danmarks Radio

ENTREPRENØR

Bravida Danmark A/S
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

4,7 mia. DKK

TID

2003-2005

Elforsyningsanlæg: normal- og nødforsyning

I forbindelse med projektet omkring byggeriet af DR Byen i Ørestad indgik vi kontrakter med bygherren og flere entreprenører samt rådgivere om at stille ressourcepersoner til rådighed for projektorganisationerne. Vi tilførte en værdi til kunderne ved at stille vores specialviden til rådighed, så kundernes basisorganisationer kunne fokusere på egne kerneområder for at gennemføre dette store projekt. Vores medarbejdere udførte mange forskellige opgaver, som omfattede alt fra projekteringsledelse, projektering, As-built dokumentation til test og afprøvning på både fabrik og byggeplads. Ved dette byggeri indgik vi i flere forskellige samarbejdsformer herunder: partnering, ressourcepersoner og underrådgiver. 

Vores aktiviteter omfattede højspændingsfordeling, lavspændingsfordeling, nøddieselgeneratoranlæg, UPS-anlæg (roterende anlæg), kanalskinnesystemer, CTS-installationer, føringsveje, jording- og potentialudligningssystemer, automatisk solafskærmning samt anlægs- og driftsdokumentation. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top