Dong Energy

BYGHERRE

NESA A/S

ENTREPRENØR

Flere
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

NA

TID

2005

Nye forsyninger

I forbindelse med en stigende efterspørgsel efter elforsyningsanlæg i Dong Energy A/S’s forsyningsområde indgik vi kontrakt med NESA A/S om at stille ressourcepersoner til rådighed for entrepriseafdelingen. Vi skabte en værdi til kunden ved at tilføre ressourcer i en spidsbelastningsperiode til at aflaste de fastansatte medarbejdere i organisationen. Vores medarbejdere indgik som projektledere for projekter fordelt over hele NESA A/S’s forsyningsområde. Projektet omfattede i hovedtræk etablering af nye forsynings- og vejbelysningsanlæg samt ombygning af eksisterende. 

Opgaverne omfattede møder med kunder (forbrugere) og lodsejere om indgåelse af forsyningsaftaler, myndighedsbehandling, identificering og registrering af eksisterende forsyningsanlæg og installationer, projektering af installationerne, tids- og ressourceplanlægning, bestilling af materialer og udstyr, igangsætning af entreprenører in-/eksterne samt planlægning af afsluttende test og afprøvning. 

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top