Dong Energy

BYGHERRE

DONG Energy A/S

ENTREPRENØR

Flere
Group 23Created with Sketch.

ANLÆGSBUDGET

2 mia. DKK

TID

2005

Kabelnedlægningsprojekt

I forbindelse med Dong Energy A/S’s kabelnedlægningsprojekt til 2 mia. kr. indgik vi kontrakt med Dong Energy A/S om at stille ressourcepersoner til rådighed for projektorganisationen. Vores medarbejdere indgik som projektledere og fagtilsyn for delprojekter fordelt over hele Dong Energy A/S’s forsyningsområde. Projektet omfattede i hovedtræk omlægning af luftledningsanlæg til kabler i terræn samt etablering af nye vejbelysningsanlæg og fiberkabler til fremtidige bredbåndstilslutninger. 

Opgaverne omfattede møder med kunder (forbrugere) om indgåelse af forsyningsaftaler, identificering og registrering af eksisterende forsyningsanlæg og installationer, projektering af ændringer til installationerne, tids- og ressourceplanlægning, bestilling af materialer og udstyr, igangsætning af entreprenører in-/eksternt samt planlægning af afsluttende test og afprøvning.

© 2023 M&E Engineering A/S. All rights reserved.

M&E Engineering A/S
Slotsmarken 11
DK-2970 Hørsholm

Telefontider:
Mandag – fredag
kl. 08:00 – 17:00

Translate
Scroll to Top