Commissioning og idriftsættelse

FAT, SAT og SIT i industri og anlæg

M&E Engineering har fra anlægsbranchen oparbejdet stor erfaring med Test og Comissioning processer.

Komplekse Mekaniske og Elektriske anlæg herunder automationssystemer i procesindustrien, kræver grundig afprøvning af funktionalitet, for at imødegå eventuelle forsinkelser som kan opstå hvis de ønskede performance krav ikke er opnået.

Man opdager ofte for sent i processen, at de elektriske og mekaniske anlæg ikke opfylder de krav som er stillet, og de forsinkelser som sker som følge af det, kan få uoverskuelige konsekvenser.

M&E Engineering har erfaring med udarbejdelse af testspecifikationer (testprotokoller), gennemførelse af tests samt punch håndtering på komplekse Mekaniske og Elektriske anlæg herunder automationssystemer i procesindustrien iht. DS/EN 62381

Vi har en holdning til vores arbejde og vi mener, at det er vigtigt at definere og afgrænse de forskellige testforløb;

For at give en forsmag på det vi mener så kan man sige at;

FAT test bør grundlæggende udføres efter følgende retningslinjer

 • Testmiljøet skal være realistisk, men uden fatale konsekvenser hvis der er fejl
 • Testen må ikke påvirkes at restriktioner fra driften
 • Designteamet bevidner funktionalitet af systemet
 • Spændingsforsyninger skal afprøves i forhold til alle tænkelig situationer
 • Controller logic skal verificeres i størst muligt omfang
 • Ændringer efter test skal minimeres.

SAT test bør grundlæggende udføres efter følgende retningslinjer

 • Testperioden skal være så kort som muligt for at udgå lange afbrydelser
 • Isolerede Ø-test er ikke praktiske og bør udgås
 • Fokus bør ligge på sammenbyggede anlæg som ikke kan verificeres på andre måder f.eks.
  • Netværk og kommunikation
  • I/O og loop test
  • SRO Alarm verifikationer

M&E Engineering har erfaring med test og afprøvning fra industrien bidrager til vores kompetencer med commsioning iht. DS 3090.

I byggebranchen har man fået øjnene op for vigtigheden i, at udføre commsioning og performancetest af mekaniske og elektriske anlæg.

Commsioning er en samarbejdsorienteret kvalitetsproces som, hvis den anvendes rigtigt, opnår at;

 • Bygherres krav opfyldes gennem hele byggeriet
 • Bygningen har lavest mulig driftsomkostning
 • Bygherre kan træffe valg på et oplyst grundlag gennem hele byggeriet
 • Fejl opfanges og rettes før de bliver bekostelige
 • Alle tekniske anlæg er optimalt indreguleret
 • Byggeriet er klart til ibrugtagning fra dag første dag efter afleveringen.

Commsioning skal indarbejdes gennem alla faser, herunder planlægning, projektering, udførelse og idriftsættelse.

Vores medarbejdere får konstant deres viden opdateret omkring emnerne og vi er altid klar til at bidrage til gennemførelse af et godt og vellykket projekt.

KONTAKT

 • M&E Engineering A/S
 • Slotsmarken 11
 • DK-2970 Hørsholm
 • +45 4846 1350
 • info@mee.dk
 • Åbningstider:
 • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved