Øresund tunnel, nybygning

I forbindelse med projektet omkring byggeriet af Øresundstunnelen indgik MEE en kontrakt med SSB I/S om at stille en ressourceperson til rådighed for projektorganisationen. Vi

Læs mere »

Tunnelsikkerhed

MEE har en stor interesse i infrastrukturprojekter, og specielt emner omkring tunnelsikkerhed ligger os meget på sinde. Vi har udført og finansieret udviklingsarbejde omkring specielle

Læs mere »

Storebæltsforbindelsen

I forbindelse med drift og vedligehold på Storebælt indgik MEE en kontrakt med Sund & Bælt A/S om at stille ressourcepersoner til rådighed for driftsorganisationen

Læs mere »

Storebælt, Østbroen

I forbindelse med projektet omkring byggeriet af højbroen over Storebælt indgik MEE en kontrakt med SSB I/S om at stille en ressourceperson til rådighed for

Læs mere »

Roskilde Link, broforbindelse

Arup (UK) med underleverandørerne Niras, DHI, SLA og M&E Engineering vandt opgaven som rådgiver for Vejdirektoratet på broforbindelsen over Roskilde Fjord.Opgaven blev udbudt i efteråret

Læs mere »

Ny Nørreport trappe

MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport. Projektet var en del af Metroselskabets

Læs mere »

Metro Cityring (fase 4)

Metroselskabet påbegyndte i 2011 en ny fase af den Københavnske Metro, kaldet Metro Cityring.  Det forventes, at projektet afsluttes til endelig ibrugtagning i 2018. Projektet

Læs mere »

KONTAKT

  • M&E Engineering A/S
  • Slotsmarken 11
  • DK-2970 Hørsholm
  • +45 4846 1350
  • info@mee.dk
  • Åbningstider:
  • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2019 All Rights Reserved