Telia Danmark A/S, generator- og UPS-nødforsyning Ørestad

I forbindelse med Telia Danmarks stigende behov for sikkerhed omkring de tekniske installationer i Ørestad havde Telia et ønske om at udvide systemet med et nyt nødgeneratoranlæg med tilhørende tavler og UPS-anlæg.

Projektet omfattede projektering af et nyt nødforsyningsanlæg i teknikbygningen i København, og i den anledning indgik MEE aftale med Telia at stå for projekteringen af tavler, styringer til dieselgeneratoranlæg og UPS-systemer.

Anlægget, der i hoveddele bestod af tre eksisterende dieselgeneratoranlæg og en række centrale UPS-anlæg, skulle skal udvides med en ekstra generator i systemet.

Da projektet var placeret i København, var der store krav til miljø. Vi havde i den forbindelse udarbejdet de relevante miljøansøgninger for det samlede anlæg til Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse.

Vores primære opgave omfattede bl.a.:

 • Projektering af lavspændingstavler, dieseltavle, føringsveje, gennemføringer og hovedkabler
 • Kortslutningsberegninger og relæstudier
 • Udarbejdelse af tidsplaner
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Projektledelse gennem hele sagens forløb
 • Indhentning af miljøgodkendelse

Kunde: Telia Danmark A/S

KONTAKT

 • M&E Engineering A/S
 • Slotsmarken 11
 • DK-2970 Hørsholm
 • +45 4846 1350
 • info@mee.dk
 • Åbningstider:
 • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved