Nordea Danmark A/S, generator- og UPS-nødforsyning

I forbindelse med Nordea Danmarks projekt, der omfattede etablering af et nyt nødforsyningsanlæg i hovedsædet i København indgik MEE aftale med elinstallatøren Bravida A/S om at forestå projekteringen af tavler og dele af styringer til dieselgeneratoranlæg og UPS-systemer.

Anlægget, der i hoveddele består af tre dieselgeneratoranlæg og en række centrale UPS-anlæg, har en samlet effekt på mere end 4MW.

Projektet havde en byggetid på ca. otte måneder, i løbet af hvilke bankens normale drift ikke måtte påvirkes.

Dette var en interessant opgave, der bød på store, planlægningsmæssige udfordringer ifm. med omkobling til nye anlæg, test og afprøvning og slutteligt den endelige idriftsætning af det samlede anlæg.

Entreprisen var udbudt som en ABT93 kontrakt, hvilket betød, at vores opgave også kom til at omfatte varetagelse af den samlede sagsstyring.

Vores primære opgave omfattede bl.a.:

 • projektering af lavspændingstavler og dieseltavle
 • udarbejdelse af tidsplaner
 • projektledelse i hele sagens forløb
 • indhentning af miljøgodkendelse
 • efterprøvning af miljødata ved måling

Kunde: Bravida Danmark A/S

KONTAKT

 • M&E Engineering A/S
 • Slotsmarken 11
 • DK-2970 Hørsholm
 • +45 4846 1350
 • info@mee.dk
 • Åbningstider:
 • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved