Roskilde Link, broforbindelse

Arup (UK) med underleverandørerne Niras, DHI, SLA og M&E Engineering vandt opgaven som rådgiver for Vejdirektoratet på broforbindelsen over Roskilde Fjord.
Opgaven blev udbudt i efteråret 2013, og i 2017 blev byggeriet påbegyndt. Forbindelsen forventes at åbne i 2019.

Den nye bro skal afhjælpe den trafikale flaskehals, som Kronprins Frederiks Bro, der ligger lidt nordligere, er blevet.

Det forventes, at der dagligt kommer til at køre 13.000 køretøjer over broen.

Tjenesteydelsen omfatter de forberedende arbejder herunder supplerende forundersøgelser og projektering i forbindelse med etablering af en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Med forbehold for bevilgende myndigheders godkendelse samt den kommende, nærmere planlægning af arbejdet kan tjenesteydelsen udvides til at omfatte hovedrådgivning for det samlede vej- og broprojekt.

Forundersøgelserne og den mulige udvidelse til hovedrådgivning skal overordnet føre frem til et bygbart projekt i en detaljeringsgrad svarende til et detailprojekt. Dette projekt skal derefter danne grundlag for et eller flere udbud.

Hovedrådgiveren skal deltage i udbuddet af entreprisearbejderne, herunder ved bidrag til tilbudsevaluering og gennemgang af tilbudsprojekter. Desuden kan tjenesteydelsen omfatte projektopfølgning og tilsyn med anlægsaktiviteterne.

KONTAKT

  • M&E Engineering A/S
  • Slotsmarken 11
  • DK-2970 Hørsholm
  • +45 4846 1350
  • info@mee.dk
  • Åbningstider:
  • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved