Nordhavnsvej tunnel- og vejentreprise

Københavns Kommune påbegyndte i 2011 opførelsen af et vejtunnelanlæg, kaldet Nordhavnsvej.

Vejen får til- og afkørsel til Helsingørmotorvejen lige nord for Ryparken Station. Vejen går langs jernbanen, gennem området ved Svanemøllens Kaserne, under jernbanesporene, under krydset ved Ryvangs Allé/Strandvænget/Strandvejen og munder ud i Ring 2 ved Svanemøllehavnen.

Tunnelen føres under kasernen, herefter under Nordbanen og Kystbanen samt under Strandvejen frem til Strandvænget, hvor vejen kommer op og tilsluttes det eksisterende vejnet.

Vejen bliver en bygade med midterrabat og to kørespor i hver retning, og den bliver en del af Ring 2 med en maks. tilladt hastighed på 60 km/t.

MEE er i samarbejde med HBI Haerter AG og GBI Gackstatter Beratende Ingenieure GmbHtekniske rådgivere på projektet for hovedentreprenørkonsortiet (Züblin A/S og Pihl A/S). Vores opgave i første fase var at assistere med tilbudsindhentningen samt at udfærdige supplerende projektmateriale til arbejdsbeskrivelser og tilbudslister.
 
Derefter dannede vi sammen med HBI Haerter rådgivningssamarbejdet RIME, som nu er rådgiver for konsortiet.
 
I byggeprocessen har vi haft fast bemanding på byggepladsen og varetaget opgaverne omkring fagtilsyn, projektopfølgning, deltagelse i FAT- og SAT-test samt øvrig sagsbehandling.
 
Pihl og Züblin vandt oprindeligt kontrakten som et Joint Venture kaldet Nordhavnsvejs konsortiet. Efter Pihls konkurs overtog Züblin A/S ansvaret for det samlede projekt.
 
Projektets tekniske discipliner omfatter:
 • Afløb og sanitet
 • Vandtåge og brandhydrant anlæg
 • Tunnelventilation med impulsventilatorer
 • Pumpesumpe ved teknikportaler og i tunnel dybdepunktet
 • Køling
 • Mellemspændingsanlæg og 0,4 kV elforsynings- og fordelingsanlæg
 • Jording og potentialudligning og lynbeskyttelse
 • Belysningsanlæg og nødbelysning tunnelanlæg
 • Tunneldøre
 • SOS-stationer
 • Nødradio (SINE)
 • Tunnelradio og PA-anlæg
 • Offentlig mobiltelefoni
 • Automatiske brandalarmeringssystemer (ABA)
 • Adgangskontrol og indbrudsalarm (AIA)
 • SCADA
 • Instrumentering og datatransmission
 • ITS
Kunde: Züblin, Pihl & Søn

KONTAKT

 • M&E Engineering A/S
 • Slotsmarken 11
 • DK-2970 Hørsholm
 • +45 4846 1350
 • info@mee.dk
 • Åbningstider:
 • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved