Forskningscenter Risø: Laboratorier

De gamle bygninger på Forskningscenter Risø i Roskilde stiller faciliteter til rådighed for forskningsprojekter, som til stadighed kræver opdatering af bygningerne og de tekniske installationer.

I forbindelse med projektet omkring ombygning af laboratoriebygninger til anvendelse til bl.a. brændselscelleforskningen deltog MEE for Bravida som projektleder for projektet. Dette der bestod af tre fagentrepriser (el, VVS og ventilation), var teknisk vanskeligt og krævede meget af Bravidas dygtige håndværkere.

Vi varetog opgaven at lede projektet samtidig med at færdigprojektere de løsninger, som bygherrens rådgiver havde skitseret i sit udbudsprojekt.

Planlægnings- og koordineringsopgaven på dette projekt var vanskelig, idet projektet bl.a. omfattede en total udskiftning af 10/0,4 kV transformere, hoved-, under- og no-break tavler, nødgeneratorer og UPS-anlæg; under udskiftningen skulle laboratorierne kunne fungere uden tab af forsyning.

I projektet udførte vores medarbejder et bredt spekter af opgaver og varetog projektlederopgaver og sikkerhedsarbejdet samt store dele af detailprojekteringen.

Alt i alt kan man sige, at vi også her har været med, hvor det skete, og har gjort vores for at få projektet til at blive en succes.

Kunde: Bravida Danmark A/S

KONTAKT

  • M&E Engineering A/S
  • Slotsmarken 11
  • DK-2970 Hørsholm
  • +45 4846 1350
  • info@mee.dk
  • Åbningstider:
  • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved