Femern tunnel TEM kontrakt

MEE har indgået en aftale med Strabag AG og Bravida A/S om at samarbejde i forbindelse med TEM-kontrakten.
 
TEM-kontrakten omfatter de elektriske og mekaniske installationer i Femern Tunnelen, specialelementerne og portalbygningerne.
Vi samarbejder med Strabag AG og Bravida A/S om projekteringsledelsen og -opgaver i forbindelse med denne meget store opgave.
 
Infrastrukturprojekter som dette ligger i naturlig forlængelse af MEE’s øvrige aktiviteter og er en type opgave, som præcis passer ind i strategiplanen.
 
 
Vi flere projekter af samme slags på referencelisten, fx:
 • Storebælt
 • Øresund
 • Metroen
 • Cityringen
 • Nordhavnsvejstunellen
 • Nørreport Trappe
 • Broen over Roskilde Fjord – Fjordforbindelsen Frederikssund
Derudover har vi deltaget i tilbudsprojekter på følgende projekter:
 • TP4 København-Ringstedbanen
 • MET4 Cityringen
 • Spuns Syd
 • Storstrømsbroen
 • Elektricificeringsprojektet Banedanmark