DTU Lyngby, energiprojekter

DTU Lyngby, test & idriftsættelse af 350 KVA dieselgeneratoranlæg
Som led i etablering af nødstrømsforsyning til udvalgte installationer på DTU i Lyngby blev der udarbejdet et UPS- og generatorprojekt. Der blev som nødforsyning etableret to dieselgeneratorer, der er koblet op mod den offentlige forsyning.

MEE udarbejdede og gennemførte en styringsstrategi samt testplaner for afprøvning og idriftsættelse af anlæggene.

Bygherrerådgivning om lovliggørelse af lavspændingstavler på DTU i Lyngby

Udarbejdelse af miniudbud på baggrund af DTU’s allerede indgåede rammeaftaler med projektrådgivere. Miniudbuddet omfattede projektrådgivning i forbindelse med anden etape af DTU’s store tavlerenoveringsprojekt.

Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af opgaven. Bistanden omfattede opfølgning på såvel tidsmæssige som økonomiske forudsætninger for projektet samt kontakt og information ved planlægning af strømafbrydelser.

Bygherrerådgivning om energiprojekt, separation af energimåler på DTU i Lyngby

Bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af forbrugsafregningen for de enkelte bygninger på DTU.

Bistanden omfattede planlægning og styring af opgaven samt opfølgning på såvel tidsmæssige som økonomiske forudsætningerne for projektet samt kontakt og information til brugerne på de enkelte institutter i forbindelse med planlægning af afbrydelser af forsyningen til bygningerne.

Kunde: DTU Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service

KONTAKT

  • M&E Engineering A/S
  • Slotsmarken 11
  • DK-2970 Hørsholm
  • +45 4846 1350
  • info@mee.dk
  • Åbningstider:
  • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved