Danish Crown – Nyt slagteri i Horsens

I forbindelse med projektet omkring bygningen af det nye Danish Crown slagteri i Horsens indgik MEE aftale med elinstallationsentreprenøren om at stille en ressourceperson til rådighed for projektledelsen.

Den primære opgave bestod i at udarbejde tids- og ressourceplaner på baggrund af krav i kontrakten til fremdrift.

Opgaven omfattede udvikling af beregningsapplikationer i MS-Excel, som blev sammenbygget med MS-Project, således at data fra tids- og ressourceplanerne kunne efterbearbejdes, og data præsenteres grafisk.

Vi tilførte en værdi til entreprenørens organisation ved at tilføre specialviden og varetage opgaven med at ressourceplanlægge, mandskabstilpasse og fremdriftsrapportere, således at entreprenøren kunne varetage sine kerneområder.

Kunde: Kemp & Lauritzen A/S

KONTAKT

  • M&E Engineering A/S
  • Slotsmarken 11
  • DK-2970 Hørsholm
  • +45 4846 1350
  • info@mee.dk
  • Åbningstider:
  • Mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00

© M&E Engineering A/S 2020 All Rights Reserved